W więzieniu Bastoy więźniowie mieszkają wspólnie w wygodnych domach. Każdy mężczyzna ma swój własny pokój i dzieli z innymi więźniami kuchnię i inne udogodnienia.

Więźniowie zarabiają również około ośmiu dolarów dziennie na różnych pracach, takich jak uprawa żywności, opieka nad końmi, naprawa rowerów, prace stolarskie i utrzymanie obiektów wyspy Bastoy.

Każdemu więźniowi oferowane są wysokiej jakości programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu zwiększenie jego umiejętności.

W tym więzieniu osadzeni są sprawcy poważnych przestępstw, w tym morderstw i gwałtów, ale ma najniższy wskaźnik ponownych przestępstw w Europie: 16 procent, w porównaniu ze średnią europejską wynoszącą około 70 procent. To jedno z najtańszych więzień w Norwegii.

Przed obecnym więzieniem na wyspie znajdowało się brutalne więzienie dla nieletnich.