Ponad 487 milionów euro na modernizację systemu komunikacji kolejowej w kraju

Finansowane ze środków UE prace zastąpią przestarzałą technologię i stworzą nowoczesny system komunikacji wzdłuż prawie 14 000 km linii kolejowej w całym kraju. Oprócz poprawy bezpieczeństwa pasażerów i skrócenia czasu podróży, projekt ten pozwoli Polsce przejść do wprowadzenia europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym, który zintegruje polskie linie kolejowe z europejską siecią kolejową.

Dostosowanie polskich systemów komunikacyjnych do istniejących w całej Europie pozwoli uniknąć konieczności zmiany lokomotyw lub wyposażenia pokładowego na przejściach granicznych. Dzięki temu transport kolejowy będzie bardziej opłacalny i szybszy. Projekt powinien zacząć działać od lipca 2023 r.

Ponad 117 milionów euro na modernizację usług kolejowych na Śląsku

Projekt obejmuje modernizację i elektryfikację 46 km linii kolejowych, budowę lub remonty stacji, peronów, wiaduktów i mostów na północnym Śląsku. Udostępni także platformy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i zbuduje nową stację Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, obsługującą stolicę regionu – Katowic.

Źródło: https://ec.europa.eu