Przykuci więźniowie do stołu zaatakowanie przez nożownika.

Czterech bezradnych więźniów przykutych do stołu zostało brutalnie zaatakowanych przez współwięźnia w jednym z najbardziej znanych więzień o najwyższym poziomie bezpieczeństwa w Ohio.