Polska produkuje coraz więcej sera Gouda. Polskie firmy oferują ceny niższe o 25%. I dzięki temu polski rynek serów przynosi duże zyski, informuje Zuivelzicht. W szczególności Niemcy korzystają z zakupu polskiego, tańszego sera. W tej sytuacji holenderski firmy tracą sporo kapitału co potwierdza analiza firmy Annual Insight, która analizuje dane rynku mleczarskiego.

Inne kraje europejskie odkrywają także polski rynek serów. Rośnie eksport polskiej Goudy do prawie każdego kraju europejskiego, choć wielkość eksportu jest nadal stosunkowo niewielka. Niemniej jednak, jeśli chodzi o produkcję sera półtwardego, kraj uplasował się na trzecim miejscu z liczbą 228 000 ton. Jest to wzrost o 63 procent w porównaniu z 2015 rokiem. Na razie dotyczy to głównie rynku europejskiego.

Trzy polskie firmy produkujące ser osiągają znaczne zyski. Na przykład kapitał stały jednej ze spółek, Polmlek, wzrósł o 48,8 miliona euro w ciągu trzech lat. To wzrost o 550 procent.

Źródło: melkvee.nl