Wyznawca Szatana Jeremy Morris (33 lata) został skazany za zabójstwo dwóch zakonnic na karę śmierci. Strażnicy spytali o jego ostatnie życzenie. Gdy uzyskali odpowiedź byli przerażeni!

Wyjaśnienie na dole!

W Stanach Zjednoczonych istnieje tradycja przed wyrokami śmierci. Skazani mogą poprosić o ostatni posiłek a ich zachcianki zostają spełnione (jeśli nie łamią prawa, oraz nie są substancjami zakazanymi). Ma to na celu spełnić ostatnia wolę skazańców przed ich śmiercią.

Strażnicy spytali się Jeremego (33 lata), czy chciałby coś zjeść przed śmiercią. Ten bez zastanowienia powiedział, że tak i poprosił o Pismo Święte. Funkcjonariusze myśleli, że chce się pomodlić w ostatnich chwilach swojego życia. Jednak było inaczej… WYJAŚNIENIE NA DOLE

Historia kary śmierci
Kara śmierci była stosowana na całym świecie jeszcze za czasów, gdy prawo opierało się na zwyczajach i regułach kultury (prawo zwyczajowe). Stosowana w przypadku zabójstwa lub morderstwa, często była wykonywana przez rodzinę osoby zabitej.
Kara śmierci znajdowała się w obowiązujących prawach ludzkości na przestrzeni całej znanej historii. Prawo Drakona (621 p.n.e.) przewidywało karę śmierci za większość – nawet drobnych – wykroczeń. Karę śmierci zniosła, po raz pierwszy w nowożytnej historii prawa, Leopoldina – kodeks karny wydany przez wielkiego księcia Toskanii Leopolda Habsburga w 1786 roku, lecz dopiero w XX wieku tendencja do znoszenia kary śmierci znalazła wyraz w kodyfikacjach karnych większej liczby państw.

W 1977 organizacja Amnesty International rozpoczęła kampanię przeciwko karze śmierci. Do końca XX wieku większość państw demokratycznych zniosła karę śmierci. Obecnie kara śmierci stosowana jest głównie przez niedemokratyczne reżimy oraz USA, Japonię, Koreę Południową, Singapur, Tajwan, Malezję, Indie i Białoruś.

Istnieje wiele sposobów wykonania kary śmierci. Dzielą się one na dwie zasadnicze grupy, zaś głównym kryterium tego podziału jest: czy kara śmierci ma być karą, której jedynym celem jest zabicie skazanego (kara śmierci zwykła), czy też śmierć jest tylko jednym z elementów wyroku, zaś równie ważnym zadaniem egzekucji jest zadanie skazanemu cierpienia (kara śmierci kwalifikowana). Niekiedy granica pomiędzy tymi typami przebiega płynnie (np. w przypadku ukamienowania), a czasem drobne elementy w sposobie wykonania egzekucji decydują, czy kara taka wiązała się z cierpieniem, czy przebiegała w sposób względnie bezbolesny (np. w przypadku kary spalenia na stosie często skazanego duszono zanim podpalono stos).

Skazaniec wziął pismo i zaczął je powoli jeść. Łącznie wyrwał 1200 stron i okładki. Zjadł całą biblię.

„Wyrywał karty Biblii po kawałku i jadł je tak jakby to były chipsy” – opowiada.

Po zjedzeniu strażnicy zaprowadzili go do sali, gdzie została przeprowadzona na nim egzekucja wyroku śmierci. Jeremy Morris nienawidził Boga do samego końca…